?

Log in

No account? Create an account
Нова спільнота – новий КОНКУРС - Перлини степової Еллади [entries|archive|friends|userinfo]
Оранжування

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Нова спільнота – новий КОНКУРС [Oct. 6th, 2010|11:50 am]
Оранжування

art_off

[ua_version]

Хороший сайт має декілька мовних версій. Це нормальна європейська практика.
У хорошего сайта несколько языковых версий. Это нормальная европейская практика.
Good site has multiple language versions. This is a normal European practice...
Але...|Но...|But...|…

у нас в Україні більшість сайтів - "нехороші". Лише 1 (одна-єдина) версія, як правило, російська. Сором на всю Європу, яка все далі і далі від нас((
Час міняти ситуацію – приєднуйтесь до http://community.livejournal.com/version_ua/ та беріть участь у конкурсі "UA_VersiON-ВМИКАЙ УКРАЇНСЬКУ"!

Правила і подробиці в моєму ЖЖ.

linkReply