?

Log in

No account? Create an account
Гімн Дніпропетровська - Перлини степової Еллади [entries|archive|friends|userinfo]
Оранжування

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Гімн Дніпропетровська [Sep. 30th, 2009|01:53 pm]
Оранжування

art_off

[droid_c2h5oh]
Хай не введе нікого в оману затрапезний вигляд цього зухвалого мужика, який позує з самопальним стратокастером на фото внизу. Бо під цими смугами, бородою та трениками вирують великі амбіції: продюсер О.Погорілий (а це саме він!) записав альтернативний гімн Дніпропетровська, кинувши таким чином виклик самому Йосипові Кобзону з його старим як світ гімном "Днепропетровск - мой дом родной".Олександр Погорілий - Гімн Дніпропетровська

Офіційний сайт продюсера.
linkReply