?

Log in

No account? Create an account
LISA & BARAN - Перлини степової Еллади [entries|archive|friends|userinfo]
Оранжування

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

LISA & BARAN [Sep. 2nd, 2009|10:58 pm]
Оранжування

art_off

[dali_bude]


я серйозно попереджаю, що від перегляду цього відео можуть бути проблеми. На четвертій хвилині мені самому почало робитися хижо. Viewers discretion is advised.

http://parakhod.livejournal.com/281980.html
linkReply

Comments:
[User Picture]From: parahin
2009-09-02 09:03 pm (UTC)
люді-і-і-і, спасітє міня!!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nemyrych
2009-09-02 10:03 pm (UTC)
там цикади на самому початку шикарні. як бормашина.
втім, там все шикарне.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: tsynamon
2009-09-03 07:25 am (UTC)
шикарний мільтік. тормознутий страшно,
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: schpop
2009-09-03 07:35 am (UTC)
блях як воно все повііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііільно, думав шо павєшуся до кінця мультіка
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: souldiver_ant
2009-09-07 06:03 pm (UTC)
якій ацкий ад%))) він ідеальний!
дяк
(Reply) (Thread)