?

Log in

No account? Create an account
via bodzjo - Перлини степової Еллади [entries|archive|friends|userinfo]
Оранжування

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 14th, 2009|06:00 pm]
Оранжування

art_off

[otar]


via bodzjo
linkReply

Comments:
[User Picture]From: polar_bird
2009-12-14 05:16 pm (UTC)
це провокація! він співає "на Україну", а справжній Українець співав би тільки "в Україну"!!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: raw_stick
2009-12-14 05:40 pm (UTC)
Так, це чистий, досконалий арт-офф.

Якщо вже про Тягнибока: вважаю його рекламне гасло "А з нашого боку - Тягнибок!" геніальною знахідкою.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kroolick
2009-12-14 05:43 pm (UTC)
він біля південного живе
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kroolick
2009-12-14 05:44 pm (UTC)
а вот і його ава вкантакті, нєт слов какбе )))))

(Reply) (Thread)