?

Log in

24 БАЯНИ - Перлини степової Еллади [entries|archive|friends|userinfo]
Оранжування

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

24 БАЯНИ [Dec. 3rd, 2008|01:51 am]
Оранжування

art_off

[kutiepov]
Розшукуються 24 баяни:Багатьох у дитинстві батьки змушували ходити в музичну школу.

У кого зі спогадів про ті часи лишився лиш неробочий запилений баян "Школьник" або "Тула", або житомирської фабрики "Явір"? Й усі інші з можливих варіантів...

П.О.Д.А.Й.Т.Е. Н.А. І.Н.С.Т.А.Л.Я.Ц.І.Ю.

І приходьте 4-5 грудня на ZixZixOne FEST 2009 у галерею Лавра - подивитися, що з того всього вийшло.
Хто?Шо?Як?Куди? - на ZZ1.com.ua
linkReply